بیماری ها

هرنی دیسک کمری

مشخصه بیماری

در ناحیه کمر 5 مهره و 5 دیسک بین مهره ای وجود دارد که ممکن است با انجام حرکات غیر معمول وفشار زیاد به دیسک, کار سنگین , وضعیت های نا مناسب ایستادن, راه رفتن, نشستن و کارکردن, بلند کردن اجسام سنگین نامناسب بودن وضعیت جسمی(چاقی شدید) و ضعف عضلات همگی باعث می شود دیسک بین مهره ای بتدریج تخریب شود و ممکن است دیسک بین مهره ای پاره شود.(هرنی دیسک کمر) و با فشار بر روی ریشه عصب باعث درد پا شود که اصطلاحاً درد سیاتیکی گفته می شود که این دردها به پا نیز می کشد و با ایستادن و راه رفتن تشدید می گردد.

درمان اولیه این بیماری درمان طبی و استراحت می باشد.

در موارد زیر عمل جراحی لازم است انجام شود:

1. درد پا که با درمان طبی و استراحت بهبودی نیابد.
2. اختلال حرکتی پا و یا اختلال اسفنگتری ایجاد شود.
3. دردهای تکرار شونده که مانع فعالیت طبیعی شود.

روش های مختلف درمان جراحی وجود دارد که بستگی به علائم بیمار شرایط سنی, اختلات مهره ها, وضعیت کانال نخاع کمری و مهره ها دارد.

این روش های جراحی شامل:

• روشهای کمتر تهاجمی ( مثل: رادیو فریکوئنسی – (Coblation
• روش های آندوسکوپی
• روش عمل جراحی باز

در مورد استفاده از لیزر در درمان جراحی دیسک کمر باید گفته شود که این روش جایی در درمان جراحی دیسک کمری ندارد و یک اشتباه در مورد روش کمتر تهاجمی در مقابل جراحی باز است که در اذهان عمومی ایجاد شده است.

بهتر است روش مناسب درمان را بر عهده پزشک معالج خود بگذارید.

 

 

S5 Box

Login