بیماری ها
Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_users, 1
  • Error loading component: com_users, 1

بي ثباتي در ستون فقرات

ستون فقرات ساختمان بسيار پيچيده اي دارد بطور كلي ستون فقرات بين 33 تا 34 مهره دارد و اين مهرها در بعضي نواحي ثابت و در بعضي موارد حركت دارند.

مهرها توسط مفاصل بهم وصل مي شوند و بين مهره ها ( بجز مهره اول و دوم گردن ) و مهره هاي ساكرال و كوكسكيس يك ساختمان خاص بنام ديسك كمر وجود دارد.

در طول ستون فقرات در بين مهره ها كانال ستون فقرات است و در اين كانال نخاع و ريشه هاي عصبي عبور مي كنند.

ستون فقرات از نظر حركت بسيار جالب است در حين حال كه در جهات مختلف حركت دارد ولي محافظ سيستم عصبي بوده و بطور طبيعي ايجاد درد و جابجايي در مهره نمي كند كه اين وضعيت طبيعي است ولي اگر در موقع حركت باعث جابجايي شود و يا ايجاد فشار روي نخاع و ريشه هاي عصبي شود ايجاد درد و اختلال عصبي مي كند.

بي ثباتي ( Instability ) در ستون فقرات كمري،گردي،توراسيك مي تواند اتفاق افتد و عامل آن ضربه به ستون فقرات بيماريهاي مادرزادي و بيماري هاي دژنراتيو با انجام MRI – راديولوژي - و سي تي اسكن محل و ميزان بي ثباتي مشخص مي شود.

درمان

درمان اين بيماري عمل جراحي و ثابت كردن ( Fixation) مهره هاي گرفتار است. اين اقدام با استفاده از سيستم هاي جديد از جنس تيتانيم انجام مي شودكه مجمولا از پيچ هاي مخصوص و ميله هاي تشكيل شده كه مهره ها را به هم وصل مي كند و همراه آن از فيوژن استخواني ( پيوند استخواني ) نيز استفاده مي شود.

S5 Box

Login

MOD_REGISTER_PLUGIN_ALERT