بیماری ها

كياري مالفورميشن

كياري مالفورميشن یا Chiari malformation عبارت از پايين قرار گرفتن قسمتي از مخچه از محل طبيعي خود
در اين بيماري مخچه و خصوصا تونسيل هاي مخچه مي توانند پايين تر از سطح فورامن مگنوم، محل خروج نخاع از مغز قرار گيرد. بطور كلي سه نوع از اين بيماري وجود دارد

كياري تيپ III– كه مخچه و برين استم در ناحيه نخاع گردن قرار گرفته و به علت شدت بيماري با حيات منافات دارد و در مراحل اول تولد نوزاد از بين مي رود. .
كياري تيپ II– كه قسمتهاي از مخچه و ساقه مغز در ناحيه نخاع گردن قرار گرفته و باعث عوارض حركتي و گرفتاري اعصاب نخاع و مغزي ميشود و در سنين پايين علائم آن ظاهر مي شود.
كياري تيپ I– كه فقط تونسيل هاي مخچه پايين تر از فورامن مگنوم قرار گرفته و علائم آن شامل سردرد، گرفتاري اعصاب مغزي مي شود اين بماري مي تواند همراه با كيست نخاعي( مننگوسلي ) باشد كه باعث ضعف و اختلال حركتي در دست و پاها مي شود.

گاهي ممكن است درمان اين بيماران جراحي و برطرف كردن فشار روي نخاع است.
گاهي اوقات در اين بيمار هيدروسفالي نيز وجود داشته باشد.

S5 Box

Login