بیماری ها

تومورهاي هيپوفيز

هيپوفيز يك عضو بسيار مهم در بدن است.هيپوفيز يك غده ترشح كننده هورمون است و هيپوفيز اندازه بسيار كوچكي حدود 5 تا 8 ميلي متر قطر دارد.

هيپوفيز داخل يك حفره استخوانيبه نام سلاتورسيكا ( زين تركي ) و داخل جمجمه قرار دارد و از طرفي در زير عصب هاي بينايي قرار گرفته است و با يك اتصال كوچك به نام ساقه هيپوفيز به هيپرتالاموس وصل مي شود.

از نظر فيزيولوژيك اين غده با اين كه بسيار كوچك است ولي اعمال بسيار زيادي انجام مي دهد و كنترل ساير غدد بدن ، رشد بدن ، تنظيم سيستم متابوليسمي ( سوخت و ساز ) ، قند خون ، الكتروليت هاي خون ، مسايل جنسي ، بارداري ، شيردادن و بسياري از وظايف ديگر را بعهده دارد.

با توجه به اينكه سلول هاي اين غدد دائما در حال فعاليت هستند احتمال تومورال شدن آن زياد است بطوري كه سومين تومور شايع مغزي مربوط به هيپوفيز است.(بعد از گليوم و مننژيوم )

تومورهاي هيپوفيز بطور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول:تومورهاي كه هورمون هم ترشح مي كنند كه به آن ( Functional ) گويند كه بسته به هورموني كه ترشح مي كنند متفاوت است.

نوع اول : هورمون رشد ترشح مي كند كه به آن اكرومگالي گويند.

نوع دوم : هورمون ACIU ترشح مي كند و باعث بيماري كوشينگ مي شود.

نوع سوم : ترشح پرولاكتين دارد كه به آن پرولاكتنوما گويند و باعث نازايي و ترشح شير از سينه ها و اختلال قاعدگي مي شود.

دسته دوم: تومورهاي كه هورمون ترشح نمي كنندكه به آن non functional گويند.

علائم بيماري

علائم تومورهايي كه هورمون ترشح مي كنند بستگي به نوع هورمون دارد. مثلاً در پرولاكتينوما كه هورمون پرولاكتين زياد است در خانم ها باعث نازايي و ترشح شير از سينه اختلال عادت ماهانه مي شود و اگر تومور بزرگ باشد باعث اختلال بينايي هم مي شود و در آقايان سبب كاهش ميل جنسي ، نازايي و اختلال بينايي مي شود.

تومورهايي كه هورمون رشد ترشح مي كنند اگر قبل از بلوغ باشد سبب بلندي قد بيش از حد مي شودكه به آن ژيگانيتسم گويند و اگر بعد از دوره بلوغ باشد سبب اكرومگالي مي شود كه در اين بيماري رشد بيش از حد فك ، بزرگي پيشاني ، بزرگي بيني و لبها ، بزرگي زبان، بزرگي دست و پاها خصوصاً در انگشتان ، ضخامت پوست و تغييرات صدا مي شود و در نهايت باعث مشكل قلبي نيز مي شود.

اگر هورمون كورتيزول بدنبال افزايش ACTH افزايش يابد سبب بيماري كوشينگ مي شود كه در اين بيماري چاقي و بزرگي شكم وجود خطوط صورتي رنگ روي شكم و پاها و بازوها، افزايش قند خون ، افزايش فشار خون و چافي مفرط مي شود.

تومورهايي كه هورمون ترشح نمي كنند ( non functional )

علائم فشار روي عصب بينايي ايجاد مي كنند و سبب كاهش بينايي و در موارد پيشرفته نابينايي مي شود. سردرد و علائمي كه در بيماري هيپوفيز نيز ممكن است وجود داشته باشد.

درمان در بيماري پرولاكتيوما
اولين مرحله درمان طبي است و داروهاي مثل بروموكريپتين ، داستي نكس معمولا موثر است.
در صورت خونريزي در تومور يا سيستيك شدن تومور يا مقاومت به دارو و يا عدم تحمل داروها عمل جراحي توصيه مي شود.
درمان بقيه تومورهاي ترشح كننده هيپوفيز شامل كوشينگ ، اكرومگالي و تومورهاي غيرمترشحه

درمان اول جراحي است و بايد با جراحي تومور درمان شود همراه با جراحي ممكن است نياز به درمان دارويي نيز وجود داشته باشد.راديوتراپي ( پرتودرماني ) در موارد خاص نياز است كه بستگي به شرايط تومور دارد ولي در تومورهاي مهاجم ( invasive ) توصيه مي شود.

S5 Box

Login