بیماری ها

مننژیوما

مننژیوما توموری است که از پرده های مغز و نخاع منشاء می گیرد. این تومور معمولاً خوش خیم است و فرم بدخیم آن نادر است.

با توجه به اینکه از پرده های مغز و نخاع شروع می شود لذا در هر جایی از مغز و نخاع ممکن است ایجاد شود.

علائم

علائم این تومور بستگی به محل تومور دارد. ممکن است در نواحی خاموش مغز (Silent) ایجاد شود و بنابراین علائم آن خیلی دیر ظاهر شده و تومور بسیار بزرگ شود و یا نزدیک به اعصاب مغزی ایجاد گردد و علائم مربوط به آن را ایجاد کند.
علائم کلی که ایجاد می کند شامل سردرد , تشنج , اختلالات حرکتی , بینایی , شنوایی و تعادلی است.

درمان

درمان تومور مننژیوما عمل جراحی است و معمولاً می توان تومور را بطور کامل خارج کرد . اگر تومور بطور کامل خارج شود نیاز به اقدام دیگری ندارد ولی اگر تومور بدخیم باشد و یا قسمتی از تومور به دلیل حساس بودن محل آن قابل خارج کردن نباشد رادیوتراپی نیاز دارد. در بعضی موارد که قسمتی از تومور در نواحی غیر قابل دسترس باشد از گامانایف استفاده می شود.

S5 Box

Login