دانستنی ها

آشنایی با تخصص های مرتبط با علوم اعصاب

سه تخصص مختلف در زمینه بیمار های اعصاب وجود دارند که عبارتند از:
1- متخصص بیماری های مغز و اعصاب(که با نام های داخلی اعصاب و نورولوژیست هم شناخته می شوند)
2-متخصص جراحی مغزو اعصاب
3-متخصص اعصاب و روان(روانپزشک)
که هر کدام از این تخصص ها حوزه ی کار و درمان مشخص و معینی دارند.
همکاران پزشک و پرسنل پزشکی با این تخصص ها آشنایی کامل دارند و بیماران را به تخصص مربوطه هدایت میکنند ولی بیماران ممکن است به دلیل عدم آشنایی در مراجعه به سه تخصص فوق دچار اشتباه گردند.اگر چه در صورت مراجعه اشتباه پزشکان بیمار را راهنمایی می کنند.
جهت آشنایی سرگروه های بیماری از سه تخصص فوق را در ذیل برایتان می آوریم:

1qto26zudfri66cbfcpl.pngdtq8h73l8snojl117jj9.png
k5sy6c5d2r9tj8q8o6sg.png
 
لازم به ذکر است که در بعضی از بیماری ها همکاری تیمی مورد نیاز است.مثلا کسی که بدلیل تومور مغزی دچار تشنج می شود باید توسط جراح اعصاب مورد عمل جراحی قرار گیرد و توسط نورولوژیست تحت درمان طبی و تشنج قرار داشته باشد.یا مثلا افسردگی شدید در بیماری که دچار MS است باید با همکاری نورولوژیست و روانپزشک درمان گردد.
با آگاهی از تقسیم بندی فوق بیماران و پزشکان عمومی که نقش بسیار مهمی در درمان وهدایت بیمار دارند قادر خواهند بود تا درصورت نیاز به متخصص مربوطه مراجعه و اقدامات تشخیصی درمانی برای آنها انجام گیرد و از اتلاف وقت و هزینه مالی جلوگیری شود.

S5 Box

Login